TOSYÖV

tosyöv

TOSYÖV Vakfı KOBİ’lere hizmet vermek amacıyla 1989 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Amacı : KOBİ’lerimizin ülkemizde gelişmesine destek olmak ve toplum düzenimizde özel teşebbüs ve serbest pazar ekonomisi uygulamalarının yayılmasına yardımcı olmaktır.

Vakıf, ülkemizin ekonomi politikası ile ilgilenen kişilere ve özel girişimcilere, serbest meslek mensuplarına, özel ve kamu kesiminde çalışan yöneticilere hitap etmektedir.

TOSYÖV Vakfının amacı KOBİ’lerin problemlerini ortaya koyarak bu problemlere çözüm yolları bulmaktır. Aynı zamanda, küçük ve orta ölçekli girişimcilerin, genç girişimcilerin yolunu açmak,üretim ve rekabet gücünü artırmak,sağlıklı bir kalkınma için KOBİ’lerin büyümesini sağlamak TOSYÖV’ün amaçlarını oluşturmaktadır.

Amacı doğrultusundaki konularla ilgili yayın, seminer, konferans gibi yollarla parlamentoya, parlamentodaki siyasi parti gruplarına, meslek kuruluşlarına ve resmi kuruluşlara bilgi sunar. Ayrıca, ekonomik ve sosyal konularda ve bu konulara yönelik sorunların çözümünde gerekli araştırmaları yapar, yaptırır, danışmanlık hizmetleri verir.

TOSYÖV Vakfının Türkiye’nin birçok ilinde Destekleme Dernekleri mevcuttur. TOSYÖV Vakfı üyeleri, serbest meslek mensupları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sahiplerinden oluşmaktadır.

TOSYÖV olarak, KOBİ ve paydaşları arasındaki etkileşim alanı oluşmasını sağlayarak onlara çözüm ortağı olarak dünya ile uyumu ve girişim özgürlüğü ilkesini gözeterek; KOBİ’lerin rekabet güçlerini, KOBİ ve Paydaşlarının potansiyellerini harekete geçirerek artırmak için varız.

TOSYÖV İletişim Bilgileri
Adres   : Paris Cad. No: 4/13 Kavaklıdere ANKARA
Tel       : 0312 425 94 85 (pbx)
Faks     : 0312 425 62 21
Web     : www.tosyov.org.tr
E-posta : info@tosyov.org.tr
Projeler: proje@tosyov.org.tr