Single Blog Title

This is a single blog caption
12
Mar

KOSGEB-2

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ’lerin, payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu, ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, 20 Nisan 1990 tarihinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “ilgili kuruluşu” olarak 3624 sayılı kanun ile kurulmuştur.

Bu kanun doğrultusunda sadece imalat sanayi KOBİ’lerine destek veren KOSGEB; Mayıs 2009’da yapılan kanun değişikliği ile birlikte imalat sanayine ilave olarak, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ’leri de hedef kitlesine ekleyerek ülkemizin KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluşu niteliğine kavuşmuştur.

250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan işletmeler şeklinde tanımlanan KOBİ’ler ve girişimciler KOSGEB’in hedef kitlesini oluşturmaktadır.

KOSGEB’in
Vizyonu; “Ülkemizdeki KOBİ’lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan kuruluş olmak”
Misyonu; “KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak” şeklinde belirlenmiştir.

Stratejik amaçları ise; KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek, KOBİ’lerin, ARGE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak, Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek ve Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak gibi 4 eksende belirlenmiştir.
KOSGEB’in KOBİ’lere ve girişimcilere sunduğu destek ve hizmetler;

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında sunulan Destekler,
KOSGEB Destek Programları kapsamında KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik 7 destek programı sunulmaktadır.
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve hizmet üretilmesi ,ticarileştirilmesi alanlarında KOBİ’ler ve girişimciler desteklenmektedir.
KOBİ Proje Destek Programı ile, İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeleri 150 bin TL’ye kadar desteklenmektedir.
Tematik Proje Destek Programı ile  tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması ve meslek kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamaları hususlarının teşviki amaçlanmıştır.
KOBİ’lerin ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat ve hizmet sunumu gibi konularda geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler  sağlanmaktadır.
Girişimcilik Destek Programı ile girişimciliği desteklemek ve yaygınlaştırmak, başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulmasını sağlamak, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak hedeflenmiştir.
Genel Destek Programı ile, KOBİ’lerin proje yapabilme kabiliyetlerinin artırılması hedeflenmiş olup; KOBİ’ler fuar, tanıtım, eşleştirme, nitelikli eleman istihdamı, danışmanlık, enerji verimliliği, sınai mülkiyet hakları, tasarım, belgelendirme, test ve analiz gibi alanlarda  desteklenmektedir.
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile İMKB-GİP’te işlem görmek üzere halka arz edilecek KOBİ’lerin ilk halka arzına ilişkin maliyetlerini 100 bin TL’ye kadar geri ödemesiz olarak destekliyoruz

KOSGEB Finansman Destekleri,
Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları ve uluslararası düzeyde rekabet etmeleri sağlanmaktadır.
Alternatif finansman kaynakları ile KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmaktadır. Bu kaynaklardan Kredi Garanti Fonu (KGF) ile  KOBİ’lerin bankalardan aldığı krediler için kredi kefalet hizmeti verilmektedir. Diğer bir kaynak olan KOBİ AŞ ile, KOBİ’lere sermaye katkısında bulunarak risklerine ortak olunmaktadır.  İstanbul Girişim Sermayesi İnsiyatifi (IVCI) ile, ülkemizdeki girişim sermayesi şirketlerine fon ve KOBİ’lere sermaye desteği sağlanmaktadır.

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri,
Metal, plastik, kauçuk, tekstil ve çerçeve konularından ihtisaslaşmış laboratuvarlarımızda hizmet verilmektedir.

Bilgilendirme ve Yönlendirme Hizmetleri,
KOBİ’lere yönelik yapılan proje çağrıları ve Ulusal Kuruluşlar tarafından verilen hizmetlerin KOBİ’lere duyurulması faaliyetleri yürütülmektedir.
olmak üzere 4 ana başlıkta toplanmaktadır.
KOSGEB destek ve hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgi için www.kosgeb.gov.tr ve 444 1 567 numaralı Çağrı Merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.

İletişim:
KOSGEB Mamak Başkanlık Binası Adres:
Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66
Altmisevler / MAMAK / ANKARA
Tel: 0 312 595 28 00 (pbx)
Faks: 0 312 368 07 15
http://www.kosgeb.gov.tr
e-posta: bilgi@kosgeb.gov.tr